eChiller – Νερό (R718) Το Μέλλον στις Ψυκτικές Εφαρμογές: Το Ασφαλές & Φυσικό Ψυκτικό Μέσο

Τα eChiller μοντέλα είναι οι μοναδικοί ψύκτες παγκοσμίως οι οποίοι χρησιμοποιούν το φυσικό και αβλαβές νερό (R718) σαν ψυκτικό μέσο, προσφέροντας εξαιρετική αποδοτικότητα, και κατασκευάζονται σε μαζική παραγωγή.

Μάθετε περισσότερα

eChiller – το ψυκτικό σύστημα με το ασφαλές και φυσικό ψυκτικό μέσο το νερό (R718)

ο eChiller είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος ψύκτης διαθέσιμος στην αγορά ο οποίος χρησιμοποιεί καθαρό νερό (R718) σαν ψυκτικό μέσο.

Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα –όλοι οι τρέχοντες και μελλοντικοί κανονισμοί για το περιβάλλον και την ασφάλεια που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση των ψυκτικών μονάδων δεν σχετίζονται με το νερό (R718). Αυτό μειώνει το οικονομικό βάρος καθώς και το κόστος συντήρησης κατά την λειτουργία, διασφαλίζει την επένδυσή σας και έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στο μέλλον του παγκόσμιου κλίματος, αλλά και στο αποτύπωμα εκπομπών CO2 της εταιρίας σας.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Βασικά στοιχεία για τον eChiller – τον μέχρι τώρα πιο αποδοτικό ψύκτη

 • Έως και 80% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τη συμβατική τεχνολογία
 • Καθαρό νερό σαν ψυκτικό μέσο (R718)
 • Ο κανονισμός F-Gas δεν έχει εφαρμόζεται
 • ERP-ready
 • Ψυκτική απόδοση στα 35kW και ψυχρό νερό στους 22˚C/28˚C
 • Συνεχής αναλογικός έλεγχος της μεταβαλλόμενης ισχύος μεταξύ 10% και 200%
 • Λειτουργεί με απευθείας εξάτμιση του νερού σε κλειστό κύκλωμα απόλυτου κενού

Η τεχνολογία – Πρωτοπόρα, εξαιρετικά αποτελεσματική και κλιματικά ουδέτερη

Ο τμηματικός σχεδιασμός του συστήματος καθιστά δυνατή τη λειτουργία μόνο εκείνων των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την επίτευξη της απαιτούμενης θερμοκρασίας μέσω της διασύνδεσης των μονάδων ψύξης συναρτήσει του εσωτερικού θερμικού φορτίου και της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Οι μεταβάσεις των σταδίων λειτουργίας είναι συνεχείς και κυμαίνονται από διβάθμια λειτουργία, λειτουργία πλήρης φορτίου έως μονοβάθμια και λειτουργία free cooling. Όμως, σε αντίθεση με άλλα συμβατικά συστήματα ψύξης με λειτουργία «free cooling», ο ψύκτης eChiller μπαίνει σε λειτουργία free-cooling ακόμη και όταν οι εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι οριακά χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του νερού επιστροφής.

Οι εφικτές θερμοκρασίες ψυχρού νερού ξεκινούν από τους 10°C. Ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού του συστήματος, σε θερμοκρασίες κρύου νερού 22˚C και άνω, στις οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν συμβατικά συστήματα ψύξης, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Στην περίπτωση αυτή, ο ψύκτης eChiller 2-35 επιτυγχάνει ψυκτική ισχύ 35 kW.

Πλεονεκτήματα χρήσης του eChiller

Οι οδηγίες για το περιβάλλον και την ασφάλεια σχετικά με τα φθοριούχα ψυκτικά μέσα δεν ισχύουν εάν χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο το νερό (R718). Αυτό μειώνει το κόστος που σχετίζεται με τη σύνθετη συντήρηση και λειτουργία του συστήματος.

Η τεχνολογία του eChiller λειτουργεί πάντα στο ενεργειακά βέλτιστο εύρος λειτουργίας του. Αυτό εξασφαλίζεται από το πλήρως ρυθμιζόμενο ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει και τη λειτουργία free cooling. Ο ψύκτης μεταβαίνει σε λειτουργία free cooling όταν η θερμοκρασία του νερού ψύξης είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την απαιτούμενη θερμοκρασία κρύου νερού.

Ο ψύκτης eChiller πληροί ήδη την αυστηρότερη οδηγία EN2016/2281 σχετικά με τα ενεργειακά προϊόντα που θα τεθεί σε ισχύ το 2021. Η σειρά μοντέλων eChiller λειτουργεί εξαιρετικά ήσυχα και με ελάχιστες δονήσεις. Ως εκ τούτου, το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί εκτός των μηχανοστασίων, και επομένως απαλλάσσεται από το DIN EN378.

Τα έξοδα του ψυκτικού μέσου περιορίζονται στην πλήρωση του συστήματος μία φορά με 60 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού, εάν το σύστημα απεγκατασταθεί ή πρέπει να υποβληθεί σε συντήρηση, το νερό μπορεί να διατεθεί ως κανονικό λύμα.

Οι προκλήσεις της βιομηχανικής ψύξης

Ποτέ στο παρελθόν, η ζήτηση για αποδοτική και καθαρή τεχνολογία ψύξης δεν ήταν μεγαλύτερη από σήμερα.

Πολλοί ψύκτες δεν θα πληρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις των ερχόμενων ετών. Υπάρχουν επίσης πολλές αβεβαιότητες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των ψυκτικών μέσων με φθοριούχο αέριο (F-Gas), καθώς και την αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κανονισμός F-Gas δεν εφαρμόζεται στον eChiller, καθώς το αντίκτυπο του νερού (R718) σε εκπομπές CΟ2 , για το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, είναι ισοδύναμο με ‘’μηδέν’’.

eChiller – Ψύξη με Μελλοντική Αξία Νερό (R718): Το Ασφαλές & Φυσικό Ψυκτικό Μέσο

Η σειρά μοντέλων eChiller μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Η ψυκτική τους ικανότητα κυμαίνεται από 20kW έως 45kW ανάλογα με το μοντέλο, και κάθε μεμονωμένη μονάδα μπορεί να ρυθμιστεί για να φτάσει μια υψηλότερη ψυκτική ικανότητα. Το πεδίο εφαρμογής μας χωρίζεται ουσιαστικά σε πέντε τμήματα της αγοράς: data centers και αίθουσες server η βιομηχανία, ψύξη για συνθήκες άνεσης, εμπορική ψύξη και ψύξη ηλεκτρονικών. Εμείς διαθέτουμε την ενεργειακά αποδοτική και βιώσιμη λύση για τις ειδικές σας απαιτήσεις στον κλιματισμό.

Βιομηχανίες και Εφαρμογές:

Όλες οι εφαρμογές

Παραλλαγές προϊόντων eChiller και προαιρετικά προϊόντα

Ο eChiller αντιπροσωπεύει την βιώσιμη λύση για εφαρμογές ψύξης, με το ασφαλές ψυκτικό μέσο, το νερό (R718). Ο eChiller δεν διατίθεται μόνο στις εκδόσεις του ενός ή δύο-σταδίων με δύο ψυκτικές ικανότητες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εξωτερική εγκατάσταση όταν είναι ενσωματωμένος σε μια μονάδα. Παράλληλα ο eChiller χρησιμοποιείται ήδη σε cascade εφαρμογές καθώς και για την παραγωγή ψυχρού αέρα σε ΚΚΜ. Πρόσθετα προϊόντα όπως μονάδες με compact αντλιοστάσια (έτοιμα από το εργοστάσιο) που επιτρέπουν πολύ εύκολη ενσωμάτωση στο σύστημα σας , έλεγχο-master/slave και το πακέτο παρακολούθησης ολοκληρώνουν την γκάμα των προϊόντων μας.

Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων μας.

eChiller: Ψύξη αποδεσμευμένη από τους κανονισμούς F-Gas με το νερό ως ψυκτικό μέσο (R718)

Η ψύξη σας δουλεύει σήμερα - αλλά για πόσο καιρό; Μπορεί η συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού ψύξης να συνεχίσει να εκτελείται σύμφωνα με τους κανονισμούς F-Gas της ΕΕ; Για πόσο καιρό το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείτε σήμερα θα παραμείνει διαθέσιμο ή ακόμα και επιτρεπόμενο; Μάθετε περισσότερα σχετικά με την τεχνολογία νερού ως ψυκτικό μέσο στο βίντεο μας!

Menerga Hellas - Η επαφή σας στη Ελλάδα για τον eChiller

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε. Μιλήστε με έναν από εμάς, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ψύξης και θα σας συμβουλέψουμε σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής του eChiller.Ναι, συμφωνώ με την επεξεργασία των δεδομένων μου και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το eChiller ή την εταιρεία μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Επικοινωνία

 • Menerga Hellas
 • Lysiou 11
 • 16346, Ilioupoli
 • Greece
 • +30 210 9714722
 • info@menerga.gr