Ψύξη για Συνθήκες Άνεσης

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιλογών στον τομέα ψύξης για συνθήκες άνεσης, όπου τα συστήματα κλιματισμού και ψύξης ταξινομούνται ως κεντρικά ή αποκεντρωμένα συστήματα, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας και εγκατάστασής τους.

 • Αερόψυκτα συστήματα
 • Υδρόψυκτα συστήματα
 • Συστήματα ψύξης με chilled beams ή ψυχόμενες οροφές

 

Ο eChiller είναι o κατάλληλος για υδρόψυκτα συστήματα και ιδιαίτερα για εφαρμογές με chilled beams, ψυχόμενες οροφές και άλλα συστήματα εκπομπής ψύξης.

Συστήματα ψυχόμενων επιφανειών

Οι ψυχόμενες οροφές και τα chilled beams χρησιμοποιούνται στην ψύξη για την απόρριψη μεγάλων θερμικών φορτίων στο περιβάλλον.
Τα συστήματα κλειστών ψυχόμενων επιφανειών χρησιμοποιούν ένα δίκτυο σωληνώσεων μέσω του οποίου αντλείται νερό (συνήθως στους 16°C) για την απορρόφηση θερμότητας, ψύχοντας τον χώρο, με δυνατότητα μεταφοράς θερμότητας από 80 W/m² έως 100 W/m². Οι εφαρμογές ανοικτών ψυχόμενων οροφών, αντίθετα έχουν δυνατότητα μεταφοράς θερμότητας της τάξεως των 100 W/m² έως 130 W/m².

Ενεργοποίηση δομικού στοιχείου

Η χρήση συστημάτων ψύξης ή θέρμανσης που χρησιμοποιούν τη μάζα ενός κτιρίου για τον έλεγχο της θερμοκρασίας είναι επίσης γνωστή ως „TABS/CCA“.
Η ενεργοποίηση του δομικού στοιχείου χρησιμοποιεί ένα ελικοειδές σύστημα που τοποθετείται στις πλάκες δαπέδου/ οροφής του σκυροδέματος και χρησιμοποιεί το νερό ως ψυκτικό μέσο. Τα θερμικά φορτία που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας αποθηκεύονται στο σκυρόδεμα και μεταφέρονται στο ψυκτικό μέσο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ενεργοποίηση του πυρήνα σκυροδέματος είναι ιδανική για ψύξη με αντλίες νερού.

Ψυχόμενες κασέτες

Οι ψυχόμενες κασέτες κρύου νερού προσφέρουν μια βέλτιστη λύση για όλους τους μικρούς και μεγάλους χώρους όπου δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση συστημάτων ψυχόμενων οροφών. Οι κασέτες κρύου νερού εγκαθίστανται συνήθως στην ψευδοροφή, διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος ψυκτικών ικανοτήτων και μπορούν να λειτουργούν ακόμη και με θερμοκρασία κρύου νερού 16 °C.
Οι βασικές προκλήσεις για τα συστήματα ψύξης για συνθήκες άνεσης είναι:

 • Συμμόρφωση με τις οδηγίες ΕΕ, και πιστοποιήσεις (EnEff, DGNB, LEED)
 • Ο κανονισμός F-Gas
 • Πρόβλεψη συμπεριφοράς συστήματος σε λειτουργία με μερικό φορτίο (part load) σε νέα κτίρια; προσδιορίζοντας το μέγιστο απαιτούμενο φορτίο
 • Επιλογή συστήματος

 

Ο eChiller προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα σε συστήματα ψύξης για συνθήκες άνεσης

 • Εξαιρετικά αποδοτικός χάρη στο μεγάλο εύρος ρύθμισης ισχύς του μηχανήματος, ενσωματωμένο free cooling
 • Οι κανονισμοί F-Gas και DIN EN 378 δεν ισχύουν
 • Πολύ αθόρυβη λειτουργία και χωρίς κραδασμούς
 • Η ψυκτική ικανότητα ρυθμίζεται αυτοματοποιημένα σε μεγάλο εύρος βημάτων, μέσω του ελεγκτή
 • Ελεύθερη επιλογή θέσης εγκατάστασης
 • Δεν απαιτείται μηχανοστάσιο για την εγκατάσταση του

 

Ψύξη για συνθήκες άνεσης που αυξάνεται με τις ανάγκες του κτιρίου σας

Δεδομένου του σχεδιασμού του eChiller για ελάχιστες έως καθόλου εκπομπές ρύπων, συνιστάται η πρόβλεψη για εγκατάσταση κοντά στα ψυκτικά φορτία κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου. Έτσι αποφεύγονται εκτεταμένες σωληνώσεις και συνεπώς απώλειες πίεσης και ενέργειας, καθώς και πιθανότητα μη διαθεσιμότητας ψύξης λόγω κακού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, αυτή η σωστή, σχεδόν κεντρική εγκατάσταση, απλοποιεί σημαντικά την κατανομή του ενεργειακού κόστους στα μεγάλα κτίρια. Με αυτό τον τρόπο, οι διάφορες απαιτήσεις ψύξης μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα, σε διαφορετικές ζώνες ενός ορόφου.