Ηλεκτρονικά Είδη

Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες είναι πανταχού παρόντες στον κατασκευαστικό τομέα και στη βιομηχανία, και η ταχεία εξάπλωση της ψηφιακής διαδικασίας παρακολούθησης και η βελτιστοποίηση ανάλογα με τη ζήτηση των διαδικασιών ελέγχου (Βιομηχανία 4.0) προκαλεί έξαρση της ηλεκτρονικής ισχύος. Ο συνεχώς αυξανόμενος ηλεκτρολογικών πινάκων και η αύξηση της απομάκρυνσης της απόβλητης θερμότητας από τις ηλεκτρονικές μονάδες ισχύος οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη ζήτηση για ψύξη. Η βιομηχανία διαθέτει πολλά παραδείγματα αίθουσας παραγωγής όπου η απορριπτόμενη θερμότητα από τις μηχανές ψύξης απορρίπτεται απευθείας στην αίθουσα με αποτέλεσμα:

 • Μεγάλος αριθμός ψυκτών με υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας που προκαλεί υψηλό ενεργειακό κόστος
 • Σημαντικό θερμικό φορτίο στην αίθουσα που έχει ως αποτέλεσμα υψηλές θερινές θερμοκρασίες στο χώρο εργασίας
 • To Free Cooling δεν είναι δυνατό
 • Χρήση ψυκτικών μέσων που ελέγχονται από το F-Gas
 • Υψηλότερος κίνδυνος βλάβης σε σύγκριση με έναν εναλλάκτη θερμότητας φρέσκου νερού/αέρα

 

Πως να αντιληφθεί κανείς την ψύξη με τον eChiller;

TΟ eChiller παρέχει το ψυχόμενο νερό για την ψύξη των πινάκων ελέγχου, καθώς αποκεντρωμένοι εναλλάκτες θερμότητας αέρα/νερού αφαιρούν την θερμότητα από τους ηλεκτρολογικού πίνακες. Οι εναλλάκτες έχουν ψυκτική ικανότητα από 350W έως 10kW, ανάλογα με την διάταξη – η οποία μπορεί να αυξηθεί έως και τα 40kW χρησιμοποιώντας αρθρωτά συστήματα.

 

Ο eChiller προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για την την ψύξη των ηλεκτρολογικών πινάκων

 • Συντήρηση της απαιτούμενης θερμοκρασίας στον ηλεκτρολογικό πίνακα
 • Υψηλή διαθεσιμότητα λόγω του μικρού αριθμού τμημάτων φθοράς στον εναλλάκτη θερμότητας του ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Καμία απαγωγή θερμότητας στην περιοχή παραγωγής
 • Εξαιρετικά αποδοτικός χάρη στο πλήρως ρυθμιζόμενο, ενσωματωμένο free cooling
 • Ο κανονισμός F-Gas δεν εφαρμόζεται
 • Υψηλή διαθεσιμότητα λόγω της αρθρωτής αρχιτεκτονικής
 • Η ψυκτική ικανότητα μπορεί εύκολα να κλιμακωθεί για την εξυπηρέτηση των αυξημένων θερμικών φορτίων
 • Προγνωστική εξυπηρέτηση και συντήρηση
 • Ψύξη κοντά στην παραγωγή ( δεν απαιτείται μηχανοστάσιο ή παρακολούθηση)